Stroomschema watergebruik

Er zijn vier stromen water: grondwater, zoet en zout oppervlakte water en drinkwater. Het onttrokken oppervlaktewater en grondwater wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Het meeste grondwater gaat naar waterleidingbedrijven die dit bereiden tot drinkwater en verder distribueren voor huishoudelijk gebruik en voor gebruik door bedrijven. Niet al het grondwatergebruik loopt via waterleidingbedrijven, zo onttrekt de landbouw grondwater voor beregening van het gewas. Oppervlaktewater wordt met name door de energievoorziening onttrokken en als koelwater gebruikt, maar ook de chemie en bij de raffinaderijen gebruiken relatief veel oppervlaktewater voor koeling (overig economie).