Instroom/uitstroom

De uitstroomcijfers in dit nieuwsbericht zijn zonder de uitstroom door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Meestal stopt een bijstandsuitkering bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze uitstroom wordt niet meegeteld. Hierdoor is de verandering van het aantal bijstandsontvangers—het verschil tussen twee kwartaalstanden—niet precies gelijk aan de instroom min de uitstroom.

De AOW-gerechtigde leeftijd in 2022 was 66 jaar en 7 maanden.