Vacaturegraad

Het aantal openstaande vacatures per 1 000 banen van werknemers.

De vacaturegraad van de kinderopvang is bepaald op het aantal waargenomen banen. Daarmee wijkt deze methode af van de vacaturegraad van Nederland totaal, die bepaald wordt op de eerste voorlopige raming van het aantal banen.