Multinationals

Volgens de nationale rekeningen valt een onderneming onder buitenlandse zeggenschap als de onderneming een buitenlandse grootaandeelhouder heeft die ten minste 50 procent van het stemrecht in de onderneming heeft. Als bijvoorbeeld een Belgisch huishouden een Nederlandse vennootschap in bezit heeft, wordt dit gedefinieerd als een onderneming onder buitenlandse zeggenschap. Over het algemeen gaat het echter over ondernemingen die onderdeel zijn van een vanuit het buitenland aangestuurde ondernemingengroep.

Een Nederlandse multinational is een Nederlandse onderneming zonder buitenlandse grootaandeelhouder die zelf actief is als grootaandeelhouder in een buitenlandse vennootschap. De overgebleven ondernemingen worden verdeeld naar grootbedrijf en ZMKB op basis van het aantal werkzame personen. Ondernemingen met meer dan 250 in Nederland werkzame personen behoren tot het overig grootbedrijf.