Reële loonontwikkeling

De loonontwikkeling gecorrigeerd voor inflatie.