Vraagformuleringen pessimisme

De mate van pessimisme is gebaseerd op basis van de volgende twee stellingen, en een vraag:
Zoals de zaken er nu voor staan ziet de toekomst er hoopvol uit;
Voor de meeste mensen in Nederland wordt het leven eerder slechter dan beter;
Hoe vindt u dat het over het algemeen gaat met Nederland?

De twee stellingen hadden de antwoordopties (1) ‘Helemaal mee eens’, (2) ‘Mee eens’, (3) ‘Niet mee eens, niet mee oneens’, (4) ‘Mee oneens’, (5) ‘Helemaal mee oneens’. Daarnaast is de optie ‘weet niet’ opgenomen.

De vraag had de antwoordopties (1) ‘Duidelijk de goede kant op’; (2) ‘Een beetje de goede kant op’; (3) ‘Een beetje de verkeerde kant op’; (4) ’Duidelijk de verkeerde kant op’. En daarnaast de optie ‘weet niet’.