Verblijfsobject

Kleinste, binnen één of meerdere panden gelegen, en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden, geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf, of een gedeelde verkeersruimte, en die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen.