Werkloze beroepsbevolking

De cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking. Wie tot de werklozen wordt gerekend, is bepaald volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). Het gaat daarbij om mensen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, recent hebben gezocht naar werk en daarvoor ook direct beschikbaar zijn. UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld geheel of gedeeltelijk hun baan zijn verloren.