Emigranten

Bij emigratie gaat het om vertrek van mensen naar het buitenland. In de cijfers van dit bericht zijn ook de administratieve correcties hierin meegenomen. Bij administratieve correcties gaat het enerzijds om afvoeringen van mensen uit het bevolkingsregister nadat de gemeente heeft vastgesteld dat deze persoon waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Dit zijn meestal niet doorgegeven emigraties. Anderzijds gaat het om opnemingen. Dit is meestal een hervestiging van iemand die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest. Van een deel van deze mensen is het geboorteland in de voorlopige cijfers (nog) niet bekend. Tot en met september gaat het om 492 personen.