Financiële steunmaatregelen

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het CBS de deelname aan- en effecten van deze maatregelen in kaart gebracht. Regelmatig zijn er cijferoverzichten samengesteld. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken. 

FAQ over coronasteunmaatregelen: Hoeveel bedrijven gebruiken steunmaatregelen coronacrisis door de overheid?