Diabetes type 2

alle personen wordt gevraagd: Heeft u diabetes, ook wel suikerziekte genoemd? Is het antwoord 'ja' dan volgen er een aantal vragen om te bepalen of het diabetes (suikerziekte) type 1 of 2 betreft. Het percentage mensen met diabetes (suikerziekte) type 2 is het percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u diabetes, ook wel suikerziekte genoemd? En met 'nee' op minstens een van de twee vervolgvragen: Gebruikt u hiervoor op dit moment insuline én Bent u insuline gaan gebruiken binnen 6 maanden nadat bij u diabetes (suikerziekte) was vastgesteld?