Terugbetaald

De uitkeringen van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) zijn gebaseerd op het verwachte omzetverlies. Het is dus mogelijk dat de uitgekeerde NOW-subsidies te hoog zijn en dat bedrijven later een gedeelte moeten terugbetalen.