Zorguitgaven

De zorguitgaven zijn inclusief de zorgbonus en de compensaties die zorgaanbieders van verzekeraars en gemeenten kregen vanwege gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis, en ook inclusief de algemene steunmaatregelen waarvan zorgaanbieders, vooral in 2020, gebruik gemaakt hebben.