Steunmaatregelen

Binnen de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn regelingen getroffen om zorgaanbieders te compenseren voor omzetverliezen en de extra kosten die ze vanwege COVID-19 moeten maken om zorg te kunnen leveren. Ook kunnen zorgaanbieders een beroep doen op de algemene steunmaatregelen die de overheid heeft ingesteld. Voor de zorgsector gaat het dan met name om de NOW-regelingen (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid), de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten).