Indirecte kosten van de zorg aan COVID-19-patiënten

Het kan hier bijvoorbeeld gaan om kosten die samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen of kosten voor het bewust en actief leeg en beschikbaar houden van zorgcapaciteit voor coronazorg.