Multi-Species Indicator

Een Multi-Species Indicator (MSI) is het meetkundig gemiddelde van de indexen van een set (al dan niet geselecteerde) soorten. Van de soorten in de indicator worden eerst de aantallen in een bepaald jaar op 100 gezet, en de aantallen in de overige jaren worden geïndexeerd t.o.v. het basisjaar. Vervolgens wordt voor ieder jaar het meetkundig gemiddelde van de indexen berekend. Dat is het terug getransformeerde gemiddelde van de natuurlijke logaritmen van de indexen. Door het meetkundig gemiddelde te nemen, telt een verdubbeling van een soort even zwaar als een halvering van een andere soort. Een verdubbelende en een halverende soort heffen elkaar dan als het ware op, waardoor de MSI niet verandert.
Het meetkundig gemiddelde heeft daarnaast een aantal andere aantrekkelijke wiskundige eigenschappen voor een biodiversiteitsindicator (Van Strien et al. 2012; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X11002135). De MSI wordt veel toegepast, o.a. in de vorm van de Living Planet Index (LPI). Het CBS heeft software ontwikkeld waarmee trends in de MSI statistisch getoetst kunnen worden (Soldaat et al. 2017; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X17302881).