Ziekenhuisopnamen

In de cijfers zijn klinische opnamen (opnamen met minimaal één overnachting), dagopnamen, en langdurige observaties zonder overnachting meegeteld. Het gaat om ziekenhuisopnamen in algemene, academische en drie categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en twee kankerklinieken).