Minderjarige

Voor dit bericht is uitgegaan van de leeftijd die personen aan het eind van 2022 zullen hebben. Bij het aantal minderjarigen zijn daarom ingeschrevenen van 18 jaar en jonger meegeteld. Een deel daarvan heeft die leeftijd op dit moment nog niet bereikt.