Dienstenexport

  • Vervoersdiensten: omvatten vervoer over zee, door de lucht, over de weg, over de binnenwateren, maar ook ander vervoer (over het spoor, per ruimtevaartuig, per pijplijn en transport van elektriciteit) en post- en koeriersdiensten. Het gaat om passagiers- en/of vrachtvervoer en diensten ter ondersteuning hiervan.
  • Telecommunicatiediensten: omvatten transmissie en uitzending van geluid, beeld, data en andere informatie via telefoon, telex, telegraaf, kabel, glasvezel, satelliet en internet, mobiele telefoniediensten en internettoegangsdiensten
  • Computerdiensten: omvatten diensten met betrekking tot hardware, software en gegevensverwerking, aan- en verkoop van eigendomsrechten en vergoedingen voor gebruikslicenties op computer software.
  • Informatiediensten: omvatten verstrekking van nieuws, foto's, thema-uitzendingen en speciale reportages aan de media, ontwerp van databanken, gegevensopslag en verspreiding van gegevens.
  • Zakelijke diensten: omvatten R&D diensten, professionele en managementadviesdiensten en technische, aan de handel verbonden en overige zakelijke diensten.
  • Professionele en managementadviesdiensten: omvatten juridische diensten, accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies, zakelijk advies, managementadvies en public relations, adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen.
  • Technische, aan de handel verbonden en overige zakelijke diensten: omvatten architecten-, ingenieurs-, wetenschappelijke- en andere technische diensten, afvalverwerking en milieudiensten, aan de landbouw, bosbouw en visserij verbonden diensten, aan de mijnbouw, olie- en gaswinning verbonden diensten, operationele leasing, aan de handel verbonden diensten en andere niet elders genoemde zakelijke diensten.
  • Reisverkeer: omvat diensten en goederen die reizigers aanschaffen gedurende hun verblijf van minder dan een jaar in het buitenland. Als uitvoer worden beschouwd diensten en goederen aangeschaft door niet-ingezeten reizigers in Nederland en als invoer diensten en goederen aangeschaft door Nederlandse reizigers in het buitenland.