Drinkwater

Water dat (mede) bestemd is om te drinken, te koken of voedsel te bereiden of voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers. Dit water voldoet aan de eisen voor drinkwaterkwaliteit en wordt geproduceerd uit grond- of oppervlaktewater door water(leiding)bedrijven.