Broeikasgasvoetafdruk

De broeikasgasvoetafdruk is de uitstoot van broeikasgassen die wordt veroorzaakt door de Nederlandse consumptie. Broeikasgassen die buiten Nederland worden uitgestoten ten behoeve van producten die door Nederlanders worden aangeschaft en gebruikt, tellen hierin ook mee. Daarentegen tellen de emissies die vrijkomen bij de productie van goederen en diensten bestemd voor de export niet mee in de voetafdruk. De broeikasgasvoetafdruk wordt berekend exclusief de F-gassen. Met behulp van de broeikasgasvoetafdruk wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de gevolgen die de bestedingen van Nederlanders hebben op de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, ongeacht of de productie van goederen en diensten plaatsvindt in Nederland of in het buitenland.