Directe programmakosten

Kosten die direct samenhangen met het realiseren van omzet zoals gages, uitkopen, partage-afdrachten en BUMA-rechten, SENA-rechten, artiestencatering, decor, overnachtingskosten en boekingskosten (exclusief publiciteitskosten).

De directe programmakosten vormen samen met de post ‘overige inkoop’ (waaronder kosten vallen voor de voorstellingsondersteunende horeca, kosten voor huur meubilair/techniekapparatuur voor de verhuuractiviteiten, kosten voor het tonen van films, etc.) de totaalpost ‘inkoopwaarde omzet’.