Coronasteunmaatregelen

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor bedrijven doorgevoerd. Voor de professionele podia waren de generieke steunmaatregelen van de rijksoverheid (de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)) relevant, evenals de cultuurspecifieke steunmaatregelen van de Rijksoverheid (met name de matchingsregeling die via het Fonds Podiumkunsten verliep) en de steun van provincies en gemeenten.