Coronamaatregelen

In 2020 werden de professionele podia in het licht van de coronapandemie geconfronteerd met door de overheid opgelegde coronamaatregelen. Deze maatregelen hadden een grote impact op de openstelling van de gebouwen en de zaalcapaciteit: vanaf 16 maart 2020 waren de podia driemaal een aaneengesloten periode gesloten (16 maart - 31 mei, 5 - 19 november en 15 - 31 december). Tijdens deze sluitingen waren er geen fysieke activiteiten met bezoeken mogelijk. Tussendoor werden er beperkingen van de toegestane zaalcapaciteit opgelegd; waarbij het waarborgen van 1,5 meter afstand tussen de bezoekers uitgangspunt was. Het voor 100 procent benutten van deze zogenoemde ‘1,5 metercapaciteit’ (die in de praktijk grofweg neerkwam op 1/3e van de reguliere capaciteit), was slechts in de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020 voor alle podia toegestaan. In de overige perioden diende men zich, behalve aan de verplichte 1,5 meter afstand, te houden aan een maximaal toegestane bezetting van 30 personen per zaal. Wanneer er sprake was van een ontheffing van de desbetreffende veiligheidsregio, werden er wel uitzonderingen gemaakt. Daardoor was het voor een aantal podia toch mogelijk om in bepaalde perioden meer bezoekers op 1,5 meter te ontvangen.