Onderzoeksmethode

Om voldoende onderzoeksdata beschikbaar te hebben, zijn gescheidenen en samenblijvers uit opeenvolgende jaargangen van de gebruikte steekproefenquêtes in de periode 2012-2019 opgeteld.
De vergelijking van de uitkomsten in de tijd 1 jaar na en 2 jaar na scheiding berust op de analyse van pseudocohorten. Hierbij wordt op basis van een kenmerk (hier: scheidingsfase) een groep in opeenvolgende jaargangen van de enquêtes gevolgd alsof het wat dit kenmerk betreft om dezelfde groep gaat. Dit is een minder directe vergelijkingswijze dan bij een panelonderzoek, op basis waarvan een vaste groep personen in de tijd kan worden gevolgd. Omdat de betreffende CBS-enquêtes bestaan uit een jaarlijks wisselende groep personen is een dergelijke panelanalyse niet toepasbaar.