Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), die gold van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2021, konden werknemers die niet konden werken en noodgedwongen thuiszaten worden doorbetaald. Hierdoor werd het baanverlies beperkt.