Bedrijfstak

De gebruikte indeling naar bedrijfstak is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI), 1ste digit. De SBI is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS onder meer gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. Zie voor meer info SBI 2008 - Standaard Bedrijfsindeling 2008.