Daklozen

Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.
Het gaat in dit bericht om daklozen die ingeschreven staan in een van de registraties die CBS gebruikt voor dit onderzoek, of om daklozen die de kans hebben om in die registraties voor te komen. De resultaten in dit onderzoek zijn exclusief de mensen die illegaal in Nederland verblijven én dakloos zijn. Ook daklozen van 65 jaar of ouder worden niet meegenomen in dit onderzoek. Zij hebben per definitie niet of nauwelijks de kans om voor te komen in het bijstandsregister (zie hieronder de tweede bron). Daarnaast hebben veel oudere daklozen het leven op straat ingeruild voor een meer residentiële setting, zoals een hostel, een speciale maatschappelijke woonvoorziening voor oudere daklozen of een andere vorm van 24-uurs maatschappelijke opvang. Zij komen dan ook nauwelijks voor in de eerste hieronder genoemde bron.