Keurmerken duurzame voeding

In de Monitor Duurzaam Voedsel is duurzaam voedsel gedefinieerd als voedsel waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten dan wettelijk verplicht is. Hierbij moeten de voedingsmiddelen door consumenten op één of meer aspecten als duurzaam kunnen worden herkend. Dat betekent dat alleen voedingsmiddelen met een keurmerk met onafhankelijke controle meegenomen worden als duurzaam. Deze invalshoek is mede gekozen omwille van de meetbaarheid.