Lengtetrends

Het CBS presenteert lengtetrends normaliter als de gemiddelde lengte van de totale populatie woonachtig in Nederland in een bepaald jaar (dus inclusief de eerste-generatie migranten). Die cijfers komen uit de Gezondheidsenquête, waardoor er te weinig massa is om voor iedere leeftijd afzonderlijk een betrouwbare lengte te berekenen. De leeftijdsopbouw verandert weinig van jaar op jaar. Die trends betreffen dus een langzaam voortschrijdend gemiddelde, waardoor veranderingen minder snel zichtbaar worden. Bron: Lengte en gewicht van personen (StatLine).