Instromers in de geregistreerde problematische schulden

Instromers zijn huishoudens met een persoon die op het peilmoment van het verslagjaar (t) geregistreerde problematische schulden had en sinds het vorige peilmoment (t-1) is ingestroomd als schuldenaar, én die op het vorige peilmoment (t-1) niet tot een huishouden met problematische schulden behoorde. Niet-Instromers zijn huishoudens met personen die op beide peilmomenten (t en t-1) tot een huishouden behoren zonder geregistreerde problematische schulden.