Geregistreerde problematische schulden:

 • Ten minste één persoon in het huishouden voldoet aan ten minste één van de volgende criteria op het peilmoment van het betreffende verslagjaar (1 januari of 1 oktober):

  - Volgt een WSNP-traject.
  - Volgt een bij BKR geregistreerd minnelijk traject.
  - Heeft een bij BKR geregistreerde betalingsachterstand.
  - Is in het Centraal Curatele en Bewindregister (CCBR) opgenomen op grond van verkwisting en/of problematische
    schulden.
  - Heeft ten minste zes maanden de zorgpremie niet betaald.
  - Heeft een betalingsachterstand van een Wet Mulder-boete bij het CJIB waarvan de tweede aanmaning ten minste
    twee maanden openstaat, of bevindt zich al in een ernstigere wanbetalersfase. Daarnaast moet het openstaande  bedrag minimaal 50 euro zijn.
  - Heeft langer dan 27 maanden een toeslagschuld van minimaal 50 euro openstaan bij de Belastingdienst.
  - Heeft langer dan 15 maanden een schuld van minimaal 50 euro voor overige belastingaanslagen openstaan bij de Belastingdienst.
  - Heeft een belastingschuld die in de 12 maanden voor het peilmoment oninbaar is geleden.
  - Heeft een betalingsachterstand bij DUO van 3 maanden of langer en van minimaal 270 euro.