Gebruikelijke arbeidsduur

Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt. Er is sprake van deeltijdwerk wanneer men minder dan 35 uur per week werkt. Werkt men 35 uur of meer per week dan werkt men voltijd.