Feitelijk gewerkte uren

Het door de werknemer in de Enquête beroepsbevolking opgegeven aantal feitelijk gewerkte uren in de afgelopen week.
Terug naar artikel