Onderwijsniveau

Het onderwijsniveau is in de meeste gevallen het hoogst behaalde (zelf gerapporteerde) onderwijsniveau. In het geval personen nog onderwijs volgen op een hoger niveau is gebruik gemaakt van het actuele onderwijsniveau.