Verbeteren bestaanszekerheid

In 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de structurele verlaging van de werkgeverspremies voor werknemersverzekeringen ingezet. Hierdoor kunnen werkgevers de lonen verhogen zonder dat hun loonkosten toenemen. In 2019 daalde de premies van 18,3 procent naar 13,4 procent. Afhankelijk van de werkgeversbijdrage pensioenpremies resulteerde dit in een loonsverhoging van tussen de 3,4 en 4,4 procent. De minimumlonen werden met 5 procent verhoogd en de uitkeringen Onderstand, AOV en AWW werden in 2019 naast de jaarlijkse indexering met 5 procent extra verhoogd.