Afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde

In de Monitor Brede Welvaart wordt aangegeven of een groep (bijvoorbeeld een leeftijdsgroep of een groep met een bepaald onderwijsniveau) op bepaalde indicatoren afwijkt van het gemiddelde. Als dat het geval is krijgt de betreffende groep een kleur. Dat is groen als de groep een beduidend hogere welvaart heeft, en rood bij een beduidend lagere welvaart. Deze kleurindeling is gemaakt voor 2019 en 2020. Vervolgens zijn de kleurverdelingen van beide jaren vergeleken. Als de kleur van een bevolkingsgroep gelijk blijft, wil dat overigens niet zeggen dat er niets veranderd is in de onderliggende cijfers, of in het verschil ten opzichte van het gemiddelde. Zulke veranderingen kunnen vóórkomen zonder dat de kleur verandert. Alle achterliggende cijfers, voor alle jaren, alle indicatoren en alle bevolkingsgroepen zijn te vinden in de maatwerktabel bij hoofdstuk 3 van de monitor.