21 indicatoren

Omdat onderwijsniveau een van de indicatoren is, blijft de vergelijking tussen mensen van verschillend onderwijsniveau beperkt tot 20 indicatoren. Ook voor andere persoonskenmerken betreft de vergelijking om uiteenlopende redenen soms minder dan 21 indicatoren.