Stikstof en fosfor, meststoffen

Stikstof en fosfor zijn meststoffen die zorgen voor eutrofiëring van het oppervlaktewater. Eutrofiëring is het voedselrijker worden van het oppervlaktewater door fosfor- en stikstofverbindingen waardoor algen en hogere planten sterker groeien. Dit kan leiden tot overmatige algengroei, waardoor waterplanten en bepaalde vissoorten verdwijnen. Een voorbeeld is de overmatige bloei van blauwalgen, waardoor zwemlocaties in de open lucht ongeschikt worden om in te zwemmen.