Importconcentratie

De mate van geografische concentratie van internationale handel per product wordt bepaald door de Herfindahl-index. waarbij de markt niet geconcentreerd is bij een index minder dan 0,15, enigszins geconcentreerd is bij een index van 0,15 tot 0,25 en geconcentreerd is bij een index van 0,25 of hoger.

De index met een waarde tussen 0 en 1 laat de mate van geografische concentratie van de internationale handel in goederen zien. Ook bekend als de Herfindahl-Hirschman Index (HHI). De index wordt berekend door de aandelen van de individuele landen in de totale Nederlandse invoer van een specifiek product te kwadrateren en vervolgens te sommeren. Hoe sterker de Nederlandse handel plaatsvindt met slechts een beperkt aantal landen, en hoe sterker dus de geografische concentratie, des te hoger is de index. Enkele voorbeelden: als er 1 land is dat alle Nederlandse invoer van een product verzorgt dan is deze gelijk aan 1. Als er 2 landen zijn die ieder evenveel aanvoeren, dan is die index gelijk aan 1/2*1/2 + 1/2*1/2 = 1/2. Als er 3 landen zijn die ieder evenveel aanvoeren, dan is die index gelijk aan 1/3*1/3 + 1/3*1/3 + 1/3*1/3= 1/3.