Verhuizingen

In dit onderzoek zijn enkel verhuizingen geteld van personen die op 1 april en op 31 december van een bepaald jaar in een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven en woonachtig waren in een particulier huishouden. Verhuizingen van en naar instellingen (waaronder azc’s) zijn daarom niet meegeteld. Hierdoor kunnen de cijfers van binnenlandse verhuizingen afwijken van de cijfers op StatLine.