Cao-loonstijging

De uitkomsten in dit artikel hebben betrekking op cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, tenzij anders staat vermeld. De uitkomsten over 2020 zijn voorlopig.