93 procent van de cao's/drie kwart van de cao's

Het gaat hierbij niet om het aantal afgesloten cao’s, maar om het relatieve gewicht ervan. Dit gewicht wordt bepaald door de som van alle lonen die onder de cao vallen.

Het aandeel van de cao’s waarop de voorlopige indexcijfers gebaseerd zijn, geeft inzicht in de mate waarin de voorlopige indexcijfers nog kunnen veranderen.