Vleermuizen-graadmeter (gebaseerd op de LPI-methode)

Om trends in flora en fauna per soortgroep te beschrijven, past het CBS de zogenaamde Living Planet Index (LPI) toe. De LPI is een internationaal geaccepteerde methode om veranderingen in biodiversiteit vast te stellen. Met deze index worden de trends van de afzonderlijke soorten gecombineerd tot één graadmeter voor de betreffende groep planten of dieren. In de LPI worden de aantallen (tellingen of schattingen) in het referentiejaar van de tijdreeks geïndexeerd op 100, waarna de aantallen in de overige jaren worden uitgedrukt als percentage daarvan. De ontwikkeling van iedere soort weegt even zwaar. Als de LPI achteruitgaat, gaan er doorgaans meer soorten achteruit dan vooruit.
De vleermuizen-graadmeter is gebaseerd op data van elf Nederlandse soorten vleermuizen, waarvan er acht sinds de jaren ’80 en drie vanaf 2015 gevolgd konden worden.