Werkloosheid

Werklozen zijn personen die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. De werkloosheid is hier uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar (exclusief onderwijsvolgenden). Het reguliere cijfer over de werkloosheid dat het CBS publiceert, heeft betrekking op de totale bevolking van 15 tot 75 jaar.