Economische zelfstandigheid

Iemand is economisch zelfstandig als het individuele netto-inkomen uit arbeid en eigen onderneming minimaal 70 procent van het wettelijke nettominimumloon, oftewel de netto bijstand van een alleenstaande, bedraagt. In 2019 bedroeg de grens voor economische zelfstandigheid 990 euro per maand.