Onderzochte achtergrondkenmerken

Er is gecontroleerd voor de volgende achtergrondkenmerken: geboortejaar, crimineel verleden ouders en de volgende kenmerken op 15-jarige leeftijd: ouderlijke en gezinsstructuur,  materiële welvaart ouders, gevolgd opleidingsniveau en stedelijkheid van de woonomgeving.