Werkgelegenheid uit investeringen in energiegerelateerde activiteiten

Dit zijn de werkgelegenheid in activiteiten die direct voortkomen uit investeringen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of de bouw van windmolenparken. Exploitatie activiteiten zijn hierin niet meegenomen.