Agro-Nutri Monitor

Wageningen Economic Research maakt in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een Agro-Nutri Monitor. Het doel van deze monitor is om de prijsvorming in de voedselketen in kaart te brengen en eventuele problemen in de prijsvorming en belemmeringen voor verduurzaming. Daarvoor wordt een aantal vooraf geselecteerde producten onderzocht voor de Nederlandse markt. In de monitor van 2020 gaat het om zes producten, te weten uien, zuurkool, peren, tomaten, consumptiemelk en varkensvlees in de biologische variant en de gangbare variant. Deze producten zijn door de ACM geselecteerd op basis van een vooronderzoek.

Het CBS onderzocht de consumentenprijzen van de zes producten in de periode 2016 tot en met 2019. Hiervoor zijn de kassagegevens van Nederlandse supermarkten gebruikt. Deze kassagegevens bevatten belangrijke informatie zoals de prijs en een artikelomschrijving. De informatie is echter beknopt. Hierdoor is het soms lastig om de verkochte artikelen goed in te delen naar de juiste productgroep of om de verkochte hoeveelheid eenduidig vast te stellen. Voor tomaten en peren was het daarom niet mogelijk om een goede prijsvergelijking te maken tussen biologisch en niet-biologisch. Voor uien was het alleen mogelijk om goede data samen te stellen vanaf 2017.