Gemeenten

De verschillen in productie en verwerking van huishoudelijk afval geven een algemene duiding voor verschillen tussen groepen gemeenten, maar het is niet goed mogelijk om gemeenten onderling met elkaar te vergelijken.